ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  | 
Emergency Client's Helpline
& Technical Support at SeaΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ


Ημέρα Παράδοσης - Επαναδιάθεσης
Οι εβδομαδιαίες ναυλώσεις συνήθως αρχίζουν και τελειώνουν Σάββατο. Σε περίπτωση άνισων χρονικών περιόδων, όπως δέκα ή δώδεκα ημερών ναύλωσης, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο, ανάλογα με τις περιστάσεις, για να υλοποιήσουμε τις επιθυμίες σας. Όλες οι ναυλώσεις αρχίζουν στις 17:00 την ημέρα της αναχώρησης και τυπικά τελειώνουν στις 09:00 την ημέρα της άφιξης. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε επιστρέψει στη βάση για το τελευταίο βράδυ της ναύλωσής σας, καθώς αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι το σκάφος, παραδίδεται στην επόμενη ναύλωση σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Ασφάλιση
Τα σκάφη μας είναι πλήρως ασφαλισμένα, περιλαμβάνονται:
• Για αστικής ευθύνη τρίτων και επιβατών ελάχιστο 500.000 Ευρώ κάθε ένα ατύχημα.
• Για ζημία τρίτων και επιβατών ελάχιστο 150.000 Ευρώ κάθε ένα ατύχημα.
• Για ευθύνη Θαλάσσιας ρύπανσης 150.000 ευρώ.

Κατάθεση εγγύησης
A refundable security deposit has to be paid prior to embarkation, which varies according to the size of the yacht. Every yacht is comprehensively insured (against damage to the hull, machinery and/or equipment), including third Party cover, beyond a deductible excess figure. The refundable Security Deposit is held against the yachts insurance excess. In case of damage to the yacht or loss of equipment, the estimated value for repairs and replacement is withheld from your security deposit and the balance is returned to you.

Πολιτική Ακύρωσης Κράτησης
Υπολογίζουμε ακυρωτικά με βάση το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ακύρωσης και την ημερομηνία αναχώρησης ως εξής:
α) Ακυρώσεις κρατήσεων μεταξύ 90-60 ημέρες πριν από την επιβίβαση, παρακρατείται το 30% του συνολικού ποσού ναύλωσης.
β) Ακυρώσεις κρατήσεων μεταξύ 60-30 ημέρες πριν από την επιβίβαση, παρακρατείται το 50% του συνολικού ποσού ναύλωσης.
γ) Ακυρώσεις κρατήσεων σε λιγότερο από 30 ημέρες πριν από την επιβίβαση, παρακρατείται το 100% του συνολικού ποσού ναύλωσης.
Θα επιστρέψουμε τα έξοδα ακύρωσης, μείον την αμοιβή διαχείρισης (3%), εάν το σκάφος επαναναυλωθεί για κάτω από τις ίδιες συνθήκες την ίδια περίοδο.

Πληρωμή
Μια προκαταβολή απαιτείται από τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό μας προκειμένου να επιβεβαιώσετε την κράτησή.

Σύμβαση
Το πλήρωμα και η ναύλωση του σκάφους μας βασίζονται σε μια Σύμβαση Ναύλωσης, που είναι η επίσημη σύμβαση ναύλωσης σκαφών στην Ελλάδα.

Yacht Charter Corfu, Yacht Service Corfu, Sail Yacht Charter Corfu, Sailling Yacht Charter Corfu, Corfu Yachting Charter, Corfu Yacht Service© 2013 - Harris Zizis Yacht Services Corfu Official Web Site - Design & Care by Trendy.com.gr