• Ανέλκυση σκάφους
 • Πλύσιμο και καθαρισμός υφάλων
 • Έλεγχος υγρασίας
 • Τρίψιμο υφάλων και αφαίρεση υφαλλοχρωμάτων
 • Καθαρισμός Αξόνων
 • Καθαρισμός και γυάλισμα προπελών
 • Επισκευές Fiberglass (GRP)
 • Καθαρισμός και γυάλισμα Εξάλλων
 • Γυάλισμα - Κέρωμα γάστρας
 • Βαφή υφάλων (Morabia)
 • Γρασάρισμα μπίλιων βανών κάτω από γάστρα με σπρέυ γράσου
 • Καθάρισμα (μπρούτζινων) φίλτρων εισαγωγής νερού στη γάστρα
 • Έλεγχος ηλεκτρολύσεων
 • Γρασάρισμα στεγανοποιητικού λάστιχου άξονα / σαλαμάστρας
 • Έλεγχος και service κυρίας μηχανής
 • Έλεγχος και service γεννήτριας
 • Έλεγχος και service μηχανισμού τιμονιού
 • Έλεγχος και συντήρηση αντλιών
 • Καθάρισμα φίλτρων νερού (ντους, σεντίνες, νεροχύτης)
 • Καθάρισμα σκάφους, σεντίνων, μηχανοστασίου, λαζαρέτων κτλ